Tokhaiyte.vn - Khai báo y tế điện tử - đây là hệ thống do Bộ Y tế phối hợp với Viettel xây dựng, nhằm khai báo di chuyển nội địa, khai báo cho người nhập cảnh và khai báo toàn dân

Link truy cập: https://tokhaiyte.vn/

Điện thoại hỗ trợ: 19009095

Từ ngày 30/4/2021, chức năng Khai di chuyển nội địa của hệ thống Tờ khai y tế có một số thay đổi để giúp người dân thuận tiện hơn trong việc khai báo y tế:

1. Bỏ thông tin Thẻ bảo hiểm y tế

2. Phương tiện đi lại: để mặc định là Máy bay

3. Bỏ thông tin ngày đến

4. Thay đổi Mã bảo mật dễ nhìn hơn

5. Các dấu hiệu: sốt, ho, khó thở, viêm phổi, đau họng, mệt mỏi được gộp vào khai báo chung.

6. Bỏ thông tin khai báo có các bệnh

7. Bỏ thông tin khai báo đang mang thai