Phần mềm VAS bảo hiểm y tế - Đây là bộ công cụ chuyển file xml từ phần mềm Quản lý bệnh viện lên cổng giám định. Vì tính chất nội bộ ngành nên chúng tôi không chia sẻ link tải phần mềm đồng bộ VAS tại đây. Quý đơn vị muốn tải công cụ nay xin đăng nhập vào link https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn/ bắng tài khoản của đơn vị mình, sau đó vào mục: Trợ giúp - Tài liệu hỗ trợ tải bộ cài về để dùng. Ngoài ra trong mục hỗ trợ còn rất nhiều tài liệu liên quan đến đẩy dữ liệu BHYT tại đó, chúng ta có thể tải về và tham khảo

gdbhyt

gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

gdbhyt.baohiemxahoi.gov.nv

giam dinh bhyt

gdbhyt.baohiemxahoi

giám định bảo hiểm

https //gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn đăng nhập

gdbhyt baohiemxahoi gov vn pis

gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn-pis v1.90