Dịch vụ công bảo hiểm xã hội  dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Tham gia giao dịch điện tử BHXH nhanh chóng - tiện lợi - an toàn

Link truy cập: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Tổng đài hỗ trợ: 19009068

Dịch vụ công trực tuyến: https://baohiemxahoi.gov.vn/dich-vu-cong/Pages/default.aspx

Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

Giải quyết hưởng BHXH một lần

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Giải quyết hưởng chế độ thai sản.

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên tronglương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân

Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT

Theo: https://baohiemxahoi.gov.vn/dich-vu-cong/Pages/default.aspx