Phần mềm tiêm chủng mở rộng có địa chỉ tại tiemchung.vncdc.gov.vn - đây là phần mềm trong quản lý tiêm chủng vắc-xin góp phần rà soát đối tượng tiêm chủng, không để sót trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, bảo đảm quyền tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của trẻ

Link truy cập: https://tiemchung.vncdc.gov.vn/Account/Login

Điện thoại hỗ trợ: 1800 8000 (Nhánh 4)