Vaccine Sinopharm là loại Vaccine của Viện Sản phẩm Sinh học Bắc Kinh, Trung Quốc, Sinopharm là một loại vắc-xin để phòng bệnh COVID-19. Dựa trên thông tin do nhà sản xuất cung cấp, vắc-xin BIBP của Sinopharm đã được chứng minh đạt hiệu quả 79% trong một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn đang diễn ra.

Nhà sản xuất/nhà phát triển: Viện Sản phẩm Sinh học Bắc Kinh

Tên nghiên cứu: BBIBP-CorV
Loại vắc-xin: Bất hoạt
Đường đưa vào cơ thể: Tiêm bắp
Vaccine BIBP của Sinopharm đã được WHO đưa vào danh sách thuốc sử dụng cho mục đích khẩn cấp và được coi là an toàn và hiệu quả dựa trên dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.

Dựa trên thông tin do nhà sản xuất cung cấp, vắc-xin BIBP của Sinopharm đã được chứng minh đạt hiệu quả 79% trong một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn đang diễn ra.

Một vắc-xin COVID-19 có hiệu quả ít nhất 50% và được sử dụng rộng rãi sẽ giúp kiểm soát đại dịch.

Tác dụng phụ thường gặp nhất:

  • Đau ở vị trí tiêm
  • Đau đầu
  • Cũng có thể có những tác dụng phụ khác, ít gặp hơn.