Sáng 4/5, cùng với các huyện thành thị trong toàn tỉnh Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tiêm vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19 trong đợt 1.

Trong đợt 1, Trung tâm y tế thành phố được Sở y tế phân bổ 920 liều vắc xin phòng COVID-19. Các đối tượng được tiêm vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19  tại Trung tâm y tế thành phố là những người tham gia phòng chống dịch như: Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố và của các phường, xã, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tình nguyện viên... Để thực hiện việc tiêm vắcxin AstraZeneca phòng COVID-19 diễn ra an toàn đảm bảo kế hoạch, Trung tâm y tế Thành phố Thành phố Thái Nguyên đã bố trí 2 điểm tiêm với 6 bàn tiêm đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, Trung tâm bố trí các phòng tư vấn, kiểm tra sức khỏe trước tiêm, phòng theo dõi sau tiêm… Công tác đón tiếp, hướng dẫn người đến tiêm còn có sự tham gia của Đoàn thanh niên, Trung tâm y tế Thành phố.

Trung tâm y tế thành phố đã huy động trên 40 y tá, điều dưỡng từ 32 Trạm y tế của các phường, xã tham gia tiêm chủng phòng chống covid -19. Đây là những người đã có kinh nghiệm trong công tác tiêm chủng, thường xuyên tham gia các chiến dịch tiêm chủng tại các địa phương.

Trong ngày đầu tiên, Trung tâm y tế thành phố đã tiêm được 371 mũi,  đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Qua theo dõi sau tiêm, chưa có trường hợp nào bị phản ứng sau tiêm. Theo kế hoạch Trung tâm y tế thành phố sẽ kết thúc chiến dịch tiêm vắcxin phòng chống COVID-19 đợt 1 trước ngày 9/5/2021.

 

Hoàng Phương

Trung tâm Y tế TPTN