Ứng dụng hệ thống app "C-THAINGUYEN” - Công cụ kết nối chính quyền và người dân. Ứng dụng nền tảng công dân số Citizen Thái Nguyên “C-THAINGUYEN kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Thái Nguyên. Khi truy cập vào CH Play hoặc App Store, chỉ bằng thao tác tìm kiếm từ khóa “C-THAINGUYEN” đã cho thấy phần mềm ứng dụng hệ thống kết nối chính quyền và người dân, doanh nghiệp, các vấn đề về mọi mặt của đời sống xã hội như: Hệ thống phản ánh hiện trường, thông tin cảnh báo giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ hành chính công.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số Thái Nguyên "C - ThaiNguyen"

Bước 1: Cài đặt ứng dụng trên CH Play, App Store từ khóa tìm kiếm C-Thainguyen Hoặc quét QR Code để tải ứng dụng

Bước 2: Đăng ký tài khoản: Sau khi cài đặt xong ứng dụng để sử dụng ứng dụng cần đăng ký tài khoản theo hướng dẫn sau:
Bước 3: Đăng nhập ứng dụng theo tài khoản đã đăng ký tại Bước 02
Video giới thiệu về Sổ Sức Khỏe Điện Tử: Bấm Xem
Quý vị làm theo các bước dưới đây:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CÔNG DÂN SỐ THÁI NGUYÊN