Đăng ký tiêm vaccine covid 19 online. Để thực hiện việc đăng ký tiêm chủng vaccine Covid-19 online, người dân truy cập vào đường link https://hssk.kcb.vn/ để đăng ký hoặc tìm tên "Sổ sức khỏe điện tử" trên các kho ứng dụng Google Play và Apple Store để cài đặt.

Ngoài ra chúng ta có thể truy cập Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 ở đường dẫn:   https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person để đăng ký trực tiếp trên website.

Để đăng ký tiêm, người dân phải cung cấp thông tin cá nhân, kê khai trên bảng đăng ký. Các thông tin được chuyển đến các điểm tiêm chủng mà người dân đã đăng ký. Các điểm tiêm sẽ sàng lọc, đánh giá tính chính xác của thông tin, lên danh sách. Khi có vắc-xin sẽ báo cho người dân, hẹn thời gian đến khám sàng lọc và thông báo lịch tiêm cụ thể

Tải ứng dụng trên App Store: 

https://apps.apple.com/vn/app/s%E1%BB%95-s%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD/id1555911794?l=vi

Tải ứng dụng trên Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohviettel.sskdt

Hướng dẫn đăng ký cơ sở tiêm chủng Covid-19

Hướng dẫn dành cho người dân đăng ký tiêm chủng Covid - 19