Hướng dẫn Cán bộ trạm y tế quản lý thông tin khai báo trên tờ khai y tế, để quản lý thông tin khai báo, xử trí các khai báo có yếu tố dịch tễ... tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch.

(TÀI KHOẢN ĐÃ GỬI TRÊN NHÓM ZALO + EMAIL CHO CÁC TRẠM Y TẾ)

Bước 1: Cán bộ Y tế truy cập trang web: tokhaiyte.vn (Nên sử dụng bằng máy tính để thao tác cho dễ dàng)

Bước 2: Nhấn nút "ĐĂNG NHẬP" để đăng nhập (Thông tin tài khoản gồm tên đăng nhập + mật khẩu của mỗi trạm y tế đã được Sở y tế cung cấp - Trạm y tế có trách nhiệm quản lý bảo mật thông tin)

Bước 3: Nhấn vào dòng: Đăng nhập bằng mật khẩu

Bước 4: Nhập tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp (Trạm y tế có trách nhiệm lưu tài khoản và mật khẩu, tránh sau này quên); rồi sau đó nhấn đăng nhập

Bước 5: Tìm các thông tin cần thiết để xử trí; gọi điện thoại tư vấn cho người khai báo:

---------------------------------

Danh sách những người khai báo sức khỏe hàng ngày

Danh sách phản ánh y tế. Cán bộ y tế dựa vào phản ánh này, lấy thông tin điện thoại gọi điện để xác nhận lại yếu tố dịch tễ xem người phản ánh đúng, hay sai. Rồi đưa ra phương an xử lý báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch. (Tích theo ô khoanh tròn đỏ để thao tác)

Chọn các phương án xác minh; rồi nhân lưu lại.