Dữ liệu 4210 DRG - CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU THEO QUYẾT ĐỊNH 4210/QĐ-BYT CÁC NĂM (2018,2019,2020) TỪ CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH VỀ BỘ Y TẾ  ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC TÍNH TOÁN DANH MỤC DRG ĐÁP ỨNG VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ THEO ĐỊNH SUẤT & DRG  SẼ TRIỂN KHAI TOÀN QUỐC TRONG NĂM 2021.

Vui lòng add zalo này để được hỗ trợ: https://zalo.me/g/sktawz617

Bước 1: Tài ng cụ gửi dữ liệu về máy tính, theo đúng phiên bản HĐH đang sử dụng

Bước 2: Tiến hành cài đặt tool này và cấu hình thư mục  theo hướng dẫn 

Bước 3:  Thực hiện cấu hình ""Thư mục  nguồn"" và thời gian chạy  cũng như kiểm tra dịch vụ từ menu ""Gửi hồ sơ""

Bước 4:   Copy các file .xml của hồ sơ theo quyết định 4210 vào""Thư mục  nguồn""tại bước 3 đã cấu hình  và click vào nút ""Lưu và gửi hồ sơ" để hoàn thành việc gửi 

- Việc copy các file .xml vào thư mục không hạn chế

- Các file .xml 4210 khi gửi lên sẽ được mã hóa và loại bỏ thông tin bệnh nhân nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân được bảo mật

Bước 5: Kiểm tra  kết quả gửi tại menu ""Kết quả gửi hồ sơ"" hoặc vào thư mục để xem kết quả

STT Tên tài liệu Link tải về

1

Tool thu thập dữ liệu thanh quyết toán BHXH 4210 - Phiên bản 1.1.2 TẢI VỀ

2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tool Tải về
3 Video hướng dẫn sử dụng Tool Xem

Xem thêm tại: https://drg.moh.gov.vn/web/guest/dulieu-4210

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN: