Tiêm chủng Vaccine Covid19 có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không? Theo các chuyên gia Y tế: Không có bằng chứng khoa học về việc vắc xin ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở Nam giới hay Nữ giới. Vaccine covid19 không thể can thiệp đến hoạt động của cơ quan sinh sản. Vì vậy chúng ta hãy yên tâm rằng Vaccine covid 19 không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn.

Nguồn: Bộ Y tế