Phần mềm quản lý cán bộ y tế qlcbyte.vn - Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế do Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Dữ liệu y tế) phối hợp với Vụ Tổ Chức cán bộ xây dựng và phát triển.

Link truy cập phần mềm: http://qlcbyte.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

Sản phẩm của Trung tâm Dữ liệu y tế - Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế
Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 024.3736.8315 (máy lẻ 145-146)
Di động : 0915.211.112 / 0983.898.940
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin liên hệ nhu cầu sử dụng phần mềm:

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế

SĐT: 0915.211.112; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bà Đỗ Thị Ngọc Huệ, Trưởng phòng Tư vấn và Dịch vụ, Trung tâm Dữ liệu y tế

SĐT: 0983.898.940; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.