Thông báo về việc làm Test nhanh Covid tại Thái Nguyên. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước cũng như trên Thế giới, để tăng cường giám sát dịch tễ đối với nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm Covid19