Bảng phân loại quốc tế bệnh tật tử vong ICD10. Bản quyền cơ sở dữ liệu bản dịch ICD-10 thuộc Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế với sự đồng ý của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Các hình thức sản phẩm thương mại khác phải trích rõ nguồn và được sự đồng ý bằng văn bản của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế. Ý kiến góp ý về bản dịch xin gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Theo dõi bản cập nhật mới nhất tại trang kcb.vn và icd.kcb.vn

Tra cứu thông tin tại http://icd.kcb.vn/