Mũi tiêm Infanrix Hexa có thể áp dụng một trong các phác đồ tiêm sau đây:

- Lịch tiêm cơ bản gồm 3 mũi khi trẻ lần lượt ở 2,3,4 tháng tuổi hoặc 3,4,5 tháng tuổi hoặc 2,4,6 tháng tuổi, khoảng cách giữa các mũi tối thiểu là 1 tháng.

- Lịch tiêm cơ bản 3 mũi vào đúng thời điểm trẻ đủ 6, 10, 14 tuần tuổi, phác đồ này chỉ áp dụng cho trẻ đã được tiêm ngừa viêm gan B sơ sinh.

- Lịch tiêm cơ bản 2 mũi: tiêm chính xác vào thời điểm bé được 3 tháng tuổi và 5 tháng tuổi.

Lịch tiêm mũi nhắc lại:

- Trước đây chọn phác đồ 2 mũi (tiêm lúc 3, 5 tháng tuổi) thì mũi nhắc lại (tức là mũi thứ 3) cách mũi thứ 2 tối thiểu 6 tháng, tốt nhất là vào thời điểm bé được 11 -13 tháng tuổi.

- Trước đây chọn phác đồ 3 mũi thì mũi nhắc lại (tức là mũi thứ 4) sẽ được tiêm vào thời điểm cách mũi 3 tối thiểu 6 tháng tuổi, tốt nhất là nên tiêm mũi thứ 4 trước khi trẻ được 18 tháng tuổi.