Chương trình tiêm chủng mở rộng của Bộ y Tế năm 2019 có một số thay đổi so với trước đây: Thay đổi vacxin 5 trong 1 Quinvaxem sang Combe Five, thay đổi Vacxin bại liệt theo đường uống sang đường tiểm, sử dụng vacxin sởi - rubela do Việt Nam tự sản xuất