Nhằm giúp cho các Gia đình chủ động trong việc đưa các cháu đi tiêm. Chúng tôi xin cung cấp Lịch tiêm chủng của vắc xin Synflorix phòng phế cầu, viêm tai giữ;

Vắc xin Synflorix phòng các bệnh do phế cầu, viêm tai giữa cấp được chỉ định tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến 5 tuổi, tùy theo giai đoạn tuổi sẽ có phác đồ tiêm khác nhau