Hướng dẫn sử dụng bảng xoay trong báo cáo thông kê y tế baocao.tkyt.vn hoặc daotao.tkyt.vnVideo hướng dẫn do Cục ng nghệ thông tin Bộ Y tế xây dụng. Vloghealth xin trích dẫn từ video gốc để mọi người cùng tham khảo. 

MỘT SỐ BÀI HƯỚNG DẪN KHÁC:

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX07

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX06

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX05

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX04

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX03