Hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số Thái Nguyên "C - ThaiNguyen"

Bước 1: Cài đặt ứng dụng trên CH Play, App Store từ khóa tìm kiếm C-Thainguyen Hoặc quét QR Code để tải ứng dụng

Bước 2: Đăng ký tài khoản: Sau khi cài đặt xong ứng dụng để sử dụng ứng dụng cần đăng ký tài khoản theo hướng dẫn sau:
Bước 3: Đăng nhập ứng dụng theo tài khoản đã đăng ký tại Bước 02
Video giới thiệu về Sổ Sức Khỏe Điện Tử: Bấm Xem
Quý vị làm theo các bước dưới đây:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CÔNG DÂN SỐ THÁI NGUYÊN