Nền tảng quản lý tiêm chủng Vaccine covid19. Hiện nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 gồm 4 hệ thống: Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, Cổng công khai thông tin tiêm chủng COVID-19, Hệ thống hỗ trợ công tác Tiêm chủng Quốc gia, Trung tâm đáp ứng (MCC).

(Ảnh chụp màn hình cổng thông tin tiêm chủng covid19 ngày 19/08/2021 - https://tiemchungcovid19.gov.vn)

Nền tảng quản lý tiêm chủng đi vào hoạt động sẽ giúp người dân tham gia tiêm chủng một cách chủ động, thuận tiện. Toàn bộ quy trình, từ đăng ký tiêm chủng với tra cứu lịch sử, kết quả tiêm chủng đều có thể thao tác qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19.

1. Cổng công khai thông tin tiêm chủng “Cổng thông tin tiêm chủng Covid – 19”
Tại địa chỉ: tiemchungcovid19.gov.vn
Chức năng: Cho phép người dân, tổ chức đăng ký tiêm, tra cứu chứng nhận tiêm. Cho phép đăng ký cơ sở tiêm chủng. Công khai thông tin cho người dân về số lượng vắc xin, phân bổ vắc xin, số lượng đối tượng đăng ký, đã tiêm, kết quả tiêm chủng.

2. Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng “Tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19”
Tại địa chỉ: tiemchungcovid19.moh.gov.vn
Chức năng: Cho phép quản lý cơ sở tiêm chủng, quản lý đối tượng tiêm, lập kế hoạch tiêm, triển khai quy trình tiêm, quản lý kho, xuất nhập vật tư vắc xin, thu thập thông tin sự cố bất lợi sau tiêm, thống kê tổng hợp báo cáo.

3. Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành “Trung tâm đáp ứng tiêm chủng covid-19”
Tại địa chỉ: mcc.tiemchungcovid19.gov.vn
Chức năng: Cung cấp các thông tin tức thời phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành chiến dịch tiêm chủng. Hệ thống bao gồm ba nhóm phân hệ chính là Quản lý tiến độ tiêm chủng; quản lý tình hình phân bổ vắc xin và quản lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng, tiến tới sẽ mở rộng thêm module quản lý cơ sở tiêm chủng.

4. Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
Tại kho ứng dụng Google Play/ CH Play trên hệ điều hành Android hoặc App Store trên hệ điều hành IOS.
Chức năng: Cho phép người dân khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng, cập nhật thông tin sau tiêm chủng, cung cấp chứng nhận tiêm chủng. Cho phép nhân viên y tế thực hiện trong quá trình tiêm cập nhật nhanh chóng thông tin của đối tượng tiêm chủng.

Nguồn Bộ Y tế