Hướng dẫn tiêm chủng Vaccine covid19 Pfizer – BioNTech. Đây là Vaccine đã được Nhóm Chuyên gia Tư vấn Chiến lược về Tiêm chủng (SAGE) của WHO đánh giá an toàn và hiệu quả.

Vắc xin Pfizer BioNTech phòng COVID-19 có hiệu lực 95% trong việc phòng nhiễm vi rút SARS-CoV-2 có triệu chứng.

Trong bối cảnh nguồn cung vắc xin hạn chế, khuyến cáo đưa ra là ưu tiên tiêm chủng cho nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao và người cao tuổi, gồm những người từ 65 tuổi trở lên.

Silde hướng dẫn: