Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nằm tại số 17 Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 0208 3750 662

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc

Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên là Ông: Ngô Chí Dũng

Tìm kiếm Địa chỉ Bảo Hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên trên GoogleMap

Theo trang web: tuyengiaothainguyen thì trong những năm qua số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh liên tục tăng. Tính đến hết tháng 07/2021, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 11.650.197 người, bao gồm: số người tham gia BHXH là 230.716 người (trong đó, BHXH tự nguyện có 20.765 người); số người tham gia BHTN là 199.975 người; số người tham gia BHYT là 1.219.506 người.