Trong thời gian gần đây, tình trạng NLĐ đề nghị nhận BHXH một lần tiếp tục gia tăng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc số lao động khi về già không có lương hưu đang tăng lên, ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho NLĐ.

1/ Số tiền nhận ít hơn số tiền đã đóng: Mức đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất là 22% lương tháng của người lao động (Người lao động đóng 8%; Người sử dụng lao động đóng 14%)

Mức đóng vào quỹ BHXH hàng năm = 12 * 22% = 2,64 tháng lương

Nếu người BHXH lĩnh BHXH 1 lần, mức hưởng mỗi năm sẽ là: Nếu trước năm 2014 sẽ là 1,5 tháng lương; từ 2014 trở về đây là 2 tháng lương

2/ Không được cộng nối thời gian tham gia BHXH

Theo quy định tại điều 61 luật BHXH năm 2014:

Nếu chưa đủ điều kiện để được hưởng lương hưu/ chưa hường BHXH một lần sau khi nghỉ việc sẽ được:

- Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm

- Cộng nối với thời gian tham gia bảo hiểm trước đó

Nếu đã nhận BHXH một lần: thời gian tham gia BHXH sau này sẽ được tính mới

Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đã hết tuổi lao động hoặc nếu đủ thì lương hưu khi về già cũng rất thấp

3/ Không được cấp thẻ BHYT miễn phí

- Người được nhận lương hưu sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí

- Người lao động đã nhận BHXH một lần phải tự bỏ tiển để tham gia bảo hiểm y tế bằng cách tham gia BHYT hộ gia đình

4/ Mất của để dành khi về già

- Khi nhận BHXH 1 lần người lao động không được hưởng BHXH khi đến tuổi nghỉ hưu

- Không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng và thẻ BHYT để đảm bảo cho cuộc sống, cũng như được chăm sóc sức khỏe khi về già

5/ Không được nhận trợ cấp mai táng & trợ cấp tuất

Điều kiện của người lao động để thân nhân được hưởng trợ cấp tuất và mai táng phí

Theo khoản 1, điều 66, luật bảo hiểm xã hội 2014

Thân nhân người lao động được hưởng mai táng phí khi:

- Người lao động đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH (Đóng từ đủ 12 tháng trở lên)

- Người lao động mất do tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp hoặc trong thời gian điều trị

- Người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc

Điều kiện để người lao động để thân nhân được hưởng trợ cấp tuất

Hưởng hàng tháng: 

Theo khoản 1, điều 67, luật BHXH 2014

- Người lao động đã đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH 1 lần

- Người lao động đang hưởng lương hưu

- Người lao động chết do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

- Người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Hưởng 1 lần

Theo điểu 69 luật BHXH 2014

- Người lao động không thuộc các trường hợp hưởng tuất hàng tháng

- Người lao động không có thân nhân hưởng tuất hàng tháng hoặc thân nhân có nguyện vọng hưởng tuất 1 lần (trừ 1 số trường hợp)

Ngoài ra chúng ta có thể liên hệ Tổng đài bảo hiểm xã hội để được tư vấn cụ thế: 19009068

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam