Các biện pháp có thể để để hạn chế sự lây lan nhanh của các biến thể covid19. Một số biến thể COVID19 lây lan nhanh hơn, bao gồm cả biến thể Delta. Chúng ta phải sử dụng tất cả các biện pháp có thể để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

- Tiêm Vaccine ngay khi đến lượt, không kén chọn vaccine

- Luôn giữ khoản cách an toàn với người bên cạnh

- Luôn đeo khẩu trang

- Dũng khuỷu tay áo che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi

- Giữ nhà cửa thông thoáng

- Thường xuyên vệ sinh tay, miệng

Nguồn: World Health Organization Viet Nam - Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam